Privacy- en cookieverklaring

Beste bezoeker,

Wij hebben deze privacy- en cookieverklaring opgesteld om je duidelijk te maken dat wij de privacy van alle persoonsgegevens waarmee we binnen Groener Gras Digital in aanraking komen zeer serieus nemen. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In deze verklaring willen we je goed informeren over ons privacy- en cookiebeleid. Als je vragen hebt of meer informatie wil, neem dan contact op met Groener Gras Digital: 030-7434569 of info@thenextfysio.nl


UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor website ontwikkeling en online marketing diensten en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende marketingactiviteiten. Hiervoor verwerken we jouw naam, geslacht, telefoonnummer, emailadres, adresgegevens bedrijfsnaam en eventuele financiële of fiscaal relevante gegevens, en de daarbij behorende correspondentie.

Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst of het sluiten of afwikkelen daarvan. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen wij deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.


Klikgedrag en bezoekgegevens

Bij het gebruik van onze website verkrijgen wij algemene bezoekgegevens. Het gaat dan om het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Wij gebruiken deze gegevens voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te pseudonismeren dan wel te anonimiseren en deze worden niet aan derden verstrekt die dat voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken.

Wij gebruiken deze gegevens vanwege ons legitiem belang bij het monitoren en verbeteren van onze website. Geanonimiseerde gegevens (waarin geen persoonsgegevens meer zitten) bewaren wij zo lang als ze relevant zijn voor ons.


Geautomatiseerde besluitvorming

Groener Gras Digital neemt geen besluiten, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Groener Gras Digital) tussen zit.


Cookies

Als je onze website bezoekt worden cookies geplaatst op jouw apparaat voor verschillende doelen. Deze cookies kunnen functioneel of analytisch zijn en sommige tracken jouw surfgedrag. Met de plaatsing hiervan worden persoonsgegevens verwerkt, zoals het IP-adres. Zie verderop graag onze cookieverklaring waarin we uitleggen wat deze cookies precies doen en waarom ze er zijn.


Vervullen van een overeenkomst

Wanneer je met ons een overeenkomst aangaat gebruiken wij jouw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen jouw persoonsgegevens dan aan onze hostingpartij, online marketing- en administratieve partners om ons product en/of dienst te kunnen leveren. Ook krijgen wij informatie over de betaling van jouw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij jouw NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens, geslacht en geboortedatum. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot de overeenkomst is beëindigd en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).


Contact-, aanvraag-, inschrijf-, download- of aanmeldformulier

Met onze contact-, aanvraag, inschrijf-, download- of aanmeldformulieren kan je ons vragen stellen, aanvragen doen, documenten zoals e-books downloaden of inschrijven op bijvoorbeeld onze nieuwsbrief, trainingen en cursussen.

Met onze live chatmogelijkheid kan je ons tevens vragen stellen. Hiervoor gebruiken wij cookies, zie graag onze cookieverklaring hieronder voor meer informatie.

Hiervoor gebruiken wij jouw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Wij gebruiken deze gegevens onder de grondslag overeenkomst. Wij bewaren deze informatie totdat we denken dat je tevreden bent met onze reactie. Heb je geen formulier verstuurd, dan bewaren we de informatie totdat de aanvraag, inschrijving, contact, download of aanmelding is afgehandeld en zeven jaar daarna (de wettelijke bewaartermijn).


Nieuwsbrief

Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierdoor ontvang je regelmatig een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen op het gebied van websites en online marketing en blijft je op de hoogte van producten, diensten en aanbiedingen van Groener Gras Digital. Dit abonnement kan je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Je e-mailadres wordt alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt. Wij behouden daarna jouw e-mailadres op onze blokkeerlijst zodat je achteraf niet per ongeluk opnieuw toegevoegd kan worden. Dit is een standaard feature van onze maildienstverlener MailChimp. Wij vragen je bij de inschrijving voor onze nieuwsbrieven, om jouw naam, zodat wij onze nieuwsbrieven persoonlijker kunnen maken.

Groener Gras Digital deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met je uit te voeren;
 • je hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Cookie leveranciers (zie graag onze cookieverklaring).
 • IT-leveranciers en -dienstverleners.
 • Online tools voor examinering en evaluatie.
 • Betaling dienstverleners (en incassobureau)

Om die dienstverlening te verlenen kan Groener Gras Digital jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Groener Gras Digital doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken


GEBRUIK VAN COOKIES

Wij, en derde partijen, maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, om jouw voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld het afstemmen van advertenties). Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw apparaat wordt opgeslagen, zodat je herkend kunt worden. Als wij het in deze privacy- en cookieverklaring hebben over cookies, bedoelen wij daar ook vergelijkbare (volg-)technieken mee, zoals pixels.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over de cookies.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen als je dit belangrijk vindt en eventueel de verschillende informerende links.


Cookies van Google LLC, Amerika

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Voor dit doel worden cookies geplaatst. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Onder meer wordt het IP-adres gepseudonimiseerd voordat dit gegeven wordt verzonden aan Google. Daarnaast hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en het is Google daarbij niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere Google diensten in te zetten. De maximale bewaartermijn van de cookies die middels deze dienst worden gebruikt is door ons ingesteld op 26 maanden. Dit betekent dat na afloop van deze termijn de gegevens niet meer kunnen worden uitgelezen. De verwerking van jouw persoonsgegevens via Google Analytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om algemene statistieken van onze websitebezoekers te verkrijgen.

Daarnaast maken wij gebruik van het Tagmanagementsysteem van Google, Google Tagmanager en het Google video platform YouTube.

YouTube wordt door ons gebruikt voor het weergeven van video’s. Zonder deze cookies kan je geen video’s afspelen. Deze cookies worden door YouTube ingesteld om het gebruik van hun diensten bij te houden en om kijk-gedrag te analyseren en al dan niet gerelateerde video’s op persoonlijk kijkgedrag aan te passen.

Ook maken wij met intervallen gebruik van Google Ads (Doubleclick.net). Deze cookies worden gebruikt om de acties van de websitebezoeker op de website te registreren na bekijken/klikken van advertenties. Het doel hiervan is om de effectiviteit te meten en later eventueel gepersonaliseerde advertenties te tonen. Cookies van GA Audiences worden gebruikt om websitebezoekers terug te laten keren gebaseerd op hun onlinewebsitegedrag. Dit betekent dat klikgedrag wordt geregistreerd met het doel om effectiviteit te meten en websitebezoekers gepersonaliseerde content te laten zien.

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics, Google Ads en Youtube. Zie hier voor meer informatie over de opt-out regeling van Google.


Naam van cookie(s)

collect, test_cookie, rc::a, rc::b, rc::c, _ga, _gat, _gid, GPS, IDE, NID, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC

Categorie

Functioneel (Google Tag Manager)
Analytisch / Statistiek (Google Analytics)
Marketing (Google Ads, YouTube, ReCAPTCHA)


Maximale duur

2 jaar


Cookies van tawk.to

Wij gebruiken tawk.to als ons live chatsysteem. Tawk.to gebruikt hiervoor verschillende cookies, die jouw voorkeuren onthouden, maar ook die het mogelijk maken om een koppeling te maken met het systeem. Tawk.to stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is o.a. aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Lees voor meer informatie het de privacyverklaring van tawk.to.


Naam van cookie(s)
TawkWindowName, tawkUUID, ss, twk_592d8d074374a471e7c50875, twk_*, TawkConnectionTime, __tawkuuid


Categorie
Functioneel & Analytisch / Statistiek

Maximale duur
179 dagen


Cookies van Thrive Themes, Zwitserland

Wij gebruiken de plugin Thrive Leads van Thrive Themes. Deze plugin maakt het mogelijk pop-ups en (lead generatie) formulieren te tonen op onze website en de data door te sturen naar Mailchimp. Het e-mail platform dat wij gebruiken. De cookies die Thrive Leads gebruikt zorgen voor meetbaarheid van resultaten, zoals pagina / form impressies en conversies enz. Tevens assisteren ze bij A/B tests. Thrive Themes claimt GDPR compliant te zijn. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens Lees voor meer informatie de privacyverklaring van Thrive Themes.


Naam van cookie(s)
tlf_12, tlf_*, tl_#_#_#, tve_leads_unique

Categorie
Analytisch / Statistiek & Marketing

Maximale duur
29 dagen


Cookies van Rain-Task Ltd.

Wij gebruiken de WPBakery Page Builder plugin van Rain-Task Ltd. Deze plugin stelt ons in staat om op een visuele manier een website te kunnen bouwen en aanpassen. De cookies die WPBakery Page Builder gebruikt zorgen alleen voor het onthouden van instellingen. Zoals het opslaan van een versienummer ten behoeve van updates en het niet meer tonen van bepaalde activatiemeldingen. Rain-Task Ltd. claimt GDPR compliant te zijn. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens Lees voor meer informatie de privacyverklaring van Rain-Task Ltd.


Naam van cookie(s)
vchideactivationmsg, vchideactivationmsg_vc11

Categorie
Functioneel

Maximale duur
3 jaar


Cookies van Hotjar, Malta

Hotjar is een technologische dienst die ons helpt om de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (hoeveel tijd zij doorbrengen op welke pagina, welke linkjes zij besluiten te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.). Dit stelt ons in staat om onze website te verbeteren met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om data te verzamelen van het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (in het bijzonder IP adressen van apparaten (vastgelegd en opgeslagen alleen in geanonimiseerde vorm), schermresolutie van apparaat, apparaat type (unieke apparaat-ID’s), browser informatie, geografische locatie (alleen op landsniveau), voorkeurstaal voor weergave van onze website). Hotjar claimt GDPR compliant te zijn. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens Lees voor meer informatie de privacyverklaring van Hotjar.


Naam van cookie(s)
_hjid, _hjTLDTest, _hjIncludedInSample

Categorie
Analytisch / Statistiek & Marketing

Maximale duur
1 jaar


Cookies van Vimeo

We gebruiken het video platform Vimeo om video’s weer te geven op onze website. De cookies van vimeo verzamelen bezoekdata zoals welke pagina’s bezocht zijn. Vimeo claimt GDPR compliant te zijn. Vimeo stelt zich tevens te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens Lees voor meer informatie de privacyverklaring van Vimeo.


Naam van cookie(s)
vuid
Categorie
Analytisch / Statistiek

Maximale duur
2 jaar


Cookies van Facebook, Amerika

Cookies worden gebruikt om advertentie-opties van Facebook mogelijk te maken. Registreert klikgedrag en websitebezoeken. Cookies registreren een uniek ID om terugkerende apparaten te herkennen. Het doel daarvan is gericht adverteren en gepersonaliseerd te adverteren. Facebook stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Lees voor meer informatie het de privacyverklaring van Facebook.


Naam van cookie(s)
_fbp, fr

Categorie
Marketing

Maximale duur
3 maanden


Cookies van LinkedIn, Amerika

Groener Gras Digital maakt gebruik van cookies en pixels, die worden ingezet voor advertentie doeleinden. Dit maakt het mogelijk om op basis van jouw interesse en (klik)gedrag binnen onze website, relevantere advertenties te tonen buiten onze website en het resultaat daarvan te meten. Als je bijvoorbeeld LinkedIn gebruikt en bepaalde pagina’s van onze website hebt bezocht, kan je als gevolg daarvan advertenties van ons langs zien komen op LinkedIn die verband houden met jouw eerdere bezoek. De pixel slaat informatie op over of je ingelogd bent en over jouw interesseprofiel. Vervolgens kan reclame worden getoond (“retargeting”). Je kan bij ons altijd bezwaar maken tegen deze vorm van profilering.

LinkedIn ‘Insight’-tags

We kunnen LinkedIn ‘Insight’-tags op onze site gebruiken om het verkeer van het sociale mediaplatform te controleren. De LinkedIn Insight-tag is een stukje lichte JavaScript-code die wordt toegevoegd aan onze website om een campagnerapportage mogelijk te maken en waardevolle inzichten over onze websitebezoekers te krijgen. We kunnen de LinkedIn Insight-tag van LinkedIn gebruiken om de prestaties en ROI van onze LinkedIn-campagnes te meten, waaronder clicks, conversies en meer. Zie voor meer info de FAQ van LinkedIn Insight Tag. Leest voor meer informatie de privacyverklaring LinkedIn voor te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen. De informatie wordt overgebracht naar en door LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


Naam van cookie(s)
lang, bcookie, bscookie, lidc, lissc, UserMatchHistory

Categorie
Functioneel & Marketing

Maximale duur
2 jaar


Social media functies en buttons van sumo.com

Op deze site zijn functies knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, Twitter, Linkedin en Reddit. De functies en buttons werken door middel van een plugin van sumo.com dat stukjes code die respectievelijk van Facebook. Twitter, LinkedIn en Reddit zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst wanneer je op de button klikt. Voor Reddit wordt al eerder een cookie geplaatst.

Lees de privacyverklaring van Sumo.comFacebookTwitter, LinkedIn en Reddit (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. De informatie wordt overgebracht naar en door de social medianetwerken opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook, Twitter, LinkedIn en Reddit stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Sumo.com claimt GDPR compliant te zijn. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


Naam van cookie(s)
__smVID, local_storage_support_test, __smSessionId, __smToken, __widgetsettings, edgebucket, csv

Categorie
Functioneel & Analytisch / Statistiek & Marketing

Maximale duur
2 jaar


In- en uitschakelen van cookies

In jouw browser kan je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer je ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.


Bewaartermijnen en verwijdering van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van jouw site-bezoek meer registreren. Je kan er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kan je de handleiding van jouw browser raadplegen.


Websites van derden

Deze Privacy- en Cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Onze Diensten omvatten activiteiten gerelateerd aan het leveren van websites waarop klanten hun eigen gegevens beheren. Onze klanten bepalen wat soort gegevens zij verzamelen op of via hun website. We verwerken dergelijke gegevens alleen namens onze klanten. Als je vragen heeft over informatie die onze klanten op of via hun website verzamelen, dan kan je contact opnemen met de organisatie die de website heeft opgezet. Onze klanten bepalen welke andere diensten of plug-ins ze gebruiken. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden die worden bezocht via links. We kunnen niet garanderen dat deze derden jouw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren je om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.


KLACHTEN – AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Groener Gras Digital behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET

Indien je een relatie met ons bedrijf hebt, dan heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid om jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kan je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, dan kan je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van je verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van je verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: je kan jouw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: je kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: je kan ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van je verwerken.

Mocht je daar gebruik van willen maken, let dan op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Daarnaast kan je ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:


Contactgegevens
Groener Gras Digital
Aartsbisschop Romerostraat 197
3573 AJ Utrecht
030 – 7434569

https://www.thenextfysio.nl
info@thenextfysio.nl

Privacyverklaring